Galeria ośrodka infrastruktura Akademii Kierowcy

Tor szkoleniowy

o długości 840 mb

o nawierzchni z kostki brukowej i betonowych elementach płyt poślizgowych.

Tor ma 10 % wzniesienie, dwa po sobie następujące nawodnione łuki oraz 10 % nawodniony zjazd.